Snímek vodní améby nakažené bakteriemi cholery Vibrio cholerae. Snímek byl pořízen elektronovým mikroskopem, lokesch lab and BioEM facility (EPFL).

Snímek vodní améby nakažené bakteriemi cholery Vibrio cholerae. Snímek byl pořízen elektronovým mikroskopem, lokesch lab and BioEM facility (EPFL).