Schéma oscilačního obvodu chladícího bez dodání energie.

Schéma oscilačního obvodu chladícího bez dodání energie.