Alchymista objevuje fosfor, obr.Joseph Wright of Derby [Public domain].

Alchymista objevuje fosfor, obr.Joseph Wright of Derby [Public domain].