Schematický náčrtek biobota hnaného svaly s jedním a dvěma bičíky. Slutečná hlavička je asi 1 mm dlouhá, upraveno podle O.Aydin et al., Neuromuscular actuation of biohybrid motile bots, PNAS October 1, 2019 116 (40) 19841-19847, CC BY-NC-ND, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Schematický náčrtek biobota hnaného svaly s jedním a dvěma bičíky. Slutečná hlavička je asi 1 mm dlouhá, upraveno podle O.Aydin et al., Neuromuscular actuation of biohybrid motile bots, PNAS October 1, 2019 116 (40) 19841-19847, CC BY-NC-ND, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.