Old Woman Creek na břehu Erijského jezera, místo objevu bakterií Candidatus Methanothrix paradoxum, foto Jordan Angle/The Ohio State University.

Old Woman Creek na břehu Erijského jezera, místo objevu bakterií Candidatus Methanothrix paradoxum, foto Jordan Angle/The Ohio State University.