Mikroskopický snímek sinice Anabaena spiroides, foto Environmental Protection Agency [Public domain].

Mikroskopický snímek sinice Anabaena spiroides, foto Environmental Protection Agency [Public domain].