Freska na zděném pultu rychlého občerstvení z Pompejí. Vidíme na ní Nereidku jedoucí v moři na hipokampu, napůl koni, napůl rybě, http://pompeiisites.org/en/comunicati/the-thermopolium-of-regio-v/.

Freska na zděném pultu rychlého občerstvení z Pompejí. Vidíme na ní Nereidku jedoucí v moři na hipokampu, napůl koni, napůl rybě, http://pompeiisites.org/en/comunicati/the-thermopolium-of-regio-v/.