Magnetická levitační analýza organických sloučenin, foto Ch.K.Abrahamsson et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 874 – 881.

Magnetická levitační analýza organických sloučenin, foto Ch.K.Abrahamsson et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 874 – 881.