Schéma fungování elektrolyzéru při elektrochemické výrobě adiponitrilu z akrylonitrilu, upraveno z obr. laboratoř Miguela A. Modestina/New York University.

Schéma fungování elektrolyzéru při elektrochemické výrobě adiponitrilu z akrylonitrilu, upraveno z obr. laboratoř Miguela A. Modestina/New York University.