Nejstarší mnohobuněčné organismy

6.1.2003

Zkameněliny dvoumetrových živých organismů staré 570 milionů let se podařilo nalézt na Newfoundlandu. Jde o jednoho z největších zástupců tzv. ediakarské fauny (či též ediakarské bioty, protože o některých formách není vůbec jasné, zda se jedná o rostlinné či živočišné organismy). Tyto organismy (nazývané někdy také vendská biota) mají nesmírný význam v tom, že jsou to vůbec první mnohobuněčné organismy, které na Zemi existovaly v době, kterou označujeme jako prekambrium. Je nutné si uvědomit, že nejstarší nesporní živočichové se zachovali z doby těsně (bráno z hlediska geologického času) před počátkem kambria, nejstarší zástupci živočišných skupin, které přežily až do dnešní doby, se zachovali z raného kambria, a první nesporné mnohobuněčné rostliny této velikosti se zachovaly až z pozdního kambria; ediakarská biota je tedy mnohem starší.

Interpretace těchto fosílií, pojmenovaných podle naleziště Ediacara v oblasti Flinders Ranges v Jižní Austrálii, se značně různí - zatímco někteří paleontologové je považují za předchůdce dnešních forem (rod Charnia, resp. Charniodiscus, o kterém je ve zprávě zmínka, považují za kolonie mořských žahavců podobných těm, jejichž schránky vytvářejí korálové útesy), jiní je považují za jakýsi neúspěšný pokus přírody, který nepřežil razantní změny v chemismu oceánských vod, ke kterým došlo v závěru prekambria. Vede je k tomu řada naprosto nezvyklých okolností, například skutečnost, že se zachovaly v hrubozrnných sedimentech, přestože neměly žádnou odolnou schránku ani vnitřní kostru, a neměly ani trávicí trubici a tím méně i jakýkoliv ústní či řitní otvor (neměly ani jakýkoliv náznak láčky jako moderní žahavci). Jestliže by tedy měly být srovnávány s pozdějšími živočichy, pak musely mít zcela jinou fyziologii a odlišnou anatomii (u některých zástupců je například bilaterální symetrie jen zdánlivá, neboť články po obou stranách těla navzájem alternují). Bez ohledu na tyto rozdílné interpretace má ediakarská biota klíčový význam pro porozumění evolučním procesům, které vedly od jednobuněčných organismů k mnohobuněčným. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí v evoluci života na Zemi.

Odeslat komentář k článku " Nejstarší mnohobuněčné organismy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek " Nejstarší mnohobuněčné organismy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace