Schematické znázornění Ledidenfrostova jevu.

Schematické znázornění Ledidenfrostova jevu.