Rozmístění uhličitanů na povrchu Ceresu měřených v infračervené záření o vlnové délce 3,9 mikrometrů (F.G. Carrozzo et al., Nature, formation, and distribution of carbonates on Ceres, Science Advances 14 Mar 2018: Vol. 4, no. 3, e1701645, DOI: 10.1126/sciadv.1701645)

Rozmístění uhličitanů na povrchu Ceresu měřených v infračervené záření o vlnové délce 3,9 mikrometrů (F.G. Carrozzo et al., Nature, formation, and distribution of carbonates on Ceres, Science Advances  14 Mar 2018: Vol. 4, no. 3, e1701645, DOI: 10.1126/sciadv.1701645)