Současné stromatolity v australské Shark Bay (foto Paul Harrison, CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via Wikimedia Commons).

Současné stromatolity v australské Shark Bay (foto Paul Harrison, CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), via Wikimedia Commons).