Heparin je polysacharid tvořený různými opakujícími se disacharidovými jednotky s navázanými sulfo nebo amino skupinami. Na obrázku vidíme chemickou strukturu jednoho z disacharidů. Dole chemická struktura dalších součástí hojivého gelu.

Heparin je polysacharid tvořený různými opakujícími se disacharidovými jednotky s navázanými sulfo nebo amino skupinami. Na obrázku vidíme chemickou strukturu jednoho z disacharidů. Dole chemická struktura dalších součástí hojivého gelu.