Papoušek šedý - žako, foto Dwagener [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].

Papoušek šedý - žako, foto Dwagener [CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].