Náčrtek vnitřního ucha s kochleou úplně vpravo. Část od hlemýždě nalevo tvoří vestibulární orgán, který slouží k detekci polohy a zrychlení, MouagipThis W3C-unspecified vector image was created with Adobe Illustrator, [Public domain] .

Náčrtek vnitřního ucha s kochleou úplně vpravo. Část od hlemýždě nalevo tvoří vestibulární orgán, který slouží k detekci polohy a zrychlení,  MouagipThis W3C-unspecified vector image was created with Adobe Illustrator, [Public domain] .