Egyptské hieroglyfy vyryté do skály v Elkabu, výška 50 cm (foto Yale University).

Egyptské hieroglyfy vyryté do skály v Elkabu, výška 50 cm (foto Yale University).