Žlázy mravence, které vylučují antibiotika. Žluté tečkování vyznačuje bakteriální film pokrývající mravenčí tělo, který rovněž produkuje antibiotika, obr. Tinna Christensen.

Žlázy mravence, které vylučují antibiotika. Žluté tečkování vyznačuje bakteriální film pokrývající mravenčí tělo, který rovněž produkuje antibiotika, obr. Tinna Christensen.