Schematické znázornění atraktoru TRAP (červená) a pohyby plovoucích předmětů (černá).

Schematické znázornění atraktoru TRAP (červená) a pohyby plovoucích předmětů (černá).