GLUAS v motorové verzi bez krytu, obr. CCDC Army Research Laboratory.

GLUAS v motorové verzi bez krytu, obr. CCDC Army Research Laboratory.