Náčrtek fosilních nálezů šestinohých v jantaru z Dominikánské republiky, podle Robin, N., D’Haese, C. & Barden, P. Fossil amber reveals springtails’ longstanding dispersal by social insects. BMC Evol Biol 19, 213 (2019).

Náčrtek fosilních nálezů šestinohých  v jantaru z Dominikánské republiky, podle Robin, N., D’Haese, C. & Barden, P. Fossil amber reveals springtails’ longstanding dispersal by social insects. BMC Evol Biol 19, 213 (2019).