Vliv 11letého slunečního cyklu na cirkulaci atmosféry

7.4.2008

Studium vlivů sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v troposféře (tj. vrstvě atmosféry přiléhající k povrhu Země, v níž se „odehrává počasí“) bylo dlouho považováno spíše za součást ne-vědy nebo dokonce pavědy. Výsledky získané v posledním desetiletí však ukazují, že tento vliv je překvapivě silný. Náš výzkum vedený v rámci loni skončeného čtyřletého projektu a navazujícího dalšího čtyřletého projektu (oba financovány Grantovou agenturou AV ČR) ukázal, že vliv 11letého cyklu sluneční aktivity na různé charakteristiky atmosférické cirkulace na severní polokouli v zimě je robustní a statisticky významný. Hlavním projevem tohoto vlivu je, zjednodušeně řečeno, tendence k silnějšímu západnímu proudění v naší oblasti při maximu sluneční aktivity.

Pan Jan Jelínek 7.4.2008: Zmíněné jsou jen zaznamenané korelace mezi prouděním atmosféry a sluneční aktivitou nebo už se předpokládá i některý hrubší úvodní model?

Odeslat komentář k článku "Vliv 11letého slunečního cyklu na cirkulaci atmosféry "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vliv 11letého slunečního cyklu na cirkulaci atmosféry " e-mailem

Diskuse/Aktualizace