Rozmanitost života v zemské kůře oceánů

23.6.2008

Oceánová lithosféra odkrytá na mořském dně prochází změnami danými reakcemi mezi mořskou vodou a skalním podložím, jako například oxidací a hydratací skalního čediče. Tyto reakce mohou poskytovat energii pro chemolithoautotrofní růst a skutečně bylo prokázáno badateli z USA a Německa, že množství prokaryontních buněk na mořském dně je o 3–4 řády vyšší než v mořské vodě nad dnem. Tato zjištění mají význam pro cyklizaci hlubokomořského uhlíku a chemickou výměnu mezi čedičem a mořskou vodou.

Odeslat komentář k článku "Rozmanitost života v zemské kůře oceánů "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Rozmanitost života v zemské kůře oceánů " e-mailem

Diskuse/Aktualizace