Poplašné signály rostlin

23.6.2017
Citace:
Holger Danner, Gaylord A. Desurmont, Simona M. Cristescu and Nicole M. van Dam (2017): Herbivore-induced plant volatiles accurately predict history of coexistence, diet breadth, and feeding mode of herbivores. New Phytologist. doi: 10.1111/nph.14428
Zdroj
Housenky běláska zelného (Pieris brassicae) pochutnávající si na listu brukve řepáku (foto Nicole Van Dam).

Rostliny při napadení hmyzem vypouštějí do ovzduší rozličné chemické signály, kterými se snaží přilákat jeho přirozeného nepřítele. Jak ukázaly analýzy pomocí plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, jde o směs různých těkavých sloučenin, jejíž složení je typické pro okusující hmyz a která přilákala toho správného nepřítele, často různé druhy parazitických vos. Pokusy s evropskou brukví řepákem (Brassica rapa) ukázaly, že si poradí i s neznámým, zavlečeným druhem. Pustí-li se do něj housenky severoamerického kovolesklece cizokrajného (Trichoplusia ni) nebo asijské blýskavice červcovité (Spodoptera exigua), vytvoří pro ně nové signály. Oba zmínění škůdci pocházejí z čeledi můrovitých (Noctuidae) řádu motýlů (Lepidoptera). Na obrázku vidíme housenky běláska zelného (Pieris brassicae), kterak si pochutnávají na listu brukve řepáku (foto Nicole Van Dam).

 
Odeslat komentář k článku "Poplašné signály rostlin "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Poplašné signály rostlin " e-mailem

Diskuse/Aktualizace