Ohřeje nás fluorodusík?

24.10.2008

Profesor geochemie Ray Weiss se svým týmem z Scripps Institution of Oceanography v kalifornském San Diegu zjistil, že běžně užívaná chemikálie fluorodusík NF3 patří rovněž mezi nebezpečné skleníkové plyny. Jeho působení je při stejné koncentraci 17.000 krát vyšší než u oxidu uhličitého. Příspěvek fluorodusíku k celkovému ohřívání Země však dosahuje pouhých 0,15% účinku, jaký má lidstvem produkovaný oxid uhličitý. V současnosti se ho v atmosféře nachází přibližně 5.400 tun, což je jen malé množství. Jde o důležitou průmyslovou chemikálii, která se používá při výrobě fotovoltaických článků, obrazovek, displejů a integrovaných obvodů. V některých případech nahradil perfluorované uhlovodíky, jež se přestaly používat kvůli svému neblahému vlivu na ozónovou vrstvu. Jeho množství v atmosféře však rychle narůstá, ročně o 11%. Předpokládalo se, že do ovzduší uniknou pouhá 2% z celkové produkce této sloučeniny, nicméně vyhodnocení měření od roku 1978 ukázalo, že v atmosféře skončí plných 16%. Bylo by proto zcela na místě přijmout opatření k výraznému omezení jeho úniku do ovzduší.

 
Odeslat komentář k článku "Ohřeje nás fluorodusík? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Ohřeje nás fluorodusík? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace