Nová třída receptorů v čichovém epitelu

25.9.2006

Savčí čichový (olfaktorický) systém rozeznává jak pachy tak podněty, které stimulují různé odpovědi. V nosním čichovém epitelu je okolo tisíce receptorů, které umožňují rozeznat tisíce pachů. Nyní byla u myší objevena další skupina receptorů, nazvaných TAAR (podle trace amine-associated receptors) – vyskytují se však i u lidí a dokonce u ryb. Z mnoha TAAR jsou zajímavé zejména tři, které rozeznávají těkavé aminy v moči: jeden rozeznává látku vázanou na tělesnou zátěž, další dva reagují na látky, jichž je více v samčí než v samičí moči, jeden z nichž je zřejmě feromon. Zdá se tedy, že již dávno v evoluci se vytvořily čichové receptory, které reagují nikoli na vůně jako takové, nýbrž na pachy, souvisící se společenským chováním.

Odeslat komentář k článku "Nová třída receptorů v čichovém epitelu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová třída receptorů v čichovém epitelu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace