Nová dráha pohybu ATP v zbytkových mitochondriích Encephalitozoon cuniculi

23.6.2008

Mitochrondrie využívají transportní proteiny třídy MCF k výměně různých substrátů, včetně ATP, s cytosolem hostitelské buňky. Podle všeobecně přijímané endosymbiotické teorie bylo vložení MCF kódovaného v jádře hostitele do mitochondriální membrány základním krokem, který umožňoval využití ATP vznikajícího v mitochondriích i v dalších částech buňky. Nyní bylo zjištěno řadou vědců ve Velké Británii, že mikrosporidie Encephalitozoon cuniculi postrádá všechny geny pro MCF. Jak tedy nedávno objevený zbytek mitochondrií u mikrosporidií, zvaný mitosom, získává ATP pro různé aktivity poháněné ATP. Ukázalo se, že genom E. cuniculi obsahuje čtyři geny pro nepříbuzný transportér nukleotidů, využívaných plastidy a bakteriálními parazity, jako je Rickettsia a Chlamydia, pro přenos ATP z cytosolu hostitelské buňky, V E. cuniculi mohou všechny čtyři transportéry přenášet ATP, přičemž tři z nich jsou exprimovány na povrchu parazitující buňky. Čtvrtý z nich, spolu s mitochondriálním proteinem Hsp70, je umístěn v mitosomu E. cuniculi. Jde tedy o pohyb ATP v opačném směru, než je tomu u běžných mitochondrií.

Odeslat komentář k článku "Nová dráha pohybu ATP v zbytkových mitochondriích Encephalitozoon cuniculi "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Nová dráha pohybu ATP v zbytkových mitochondriích Encephalitozoon cuniculi " e-mailem

Diskuse/Aktualizace