Insekticid čmelákům neškodí

17.12.2019
Citace:
Maj Rundlöf, Ola Lundin, Can Costs of Pesticide Exposure for Bumblebees Be Balanced by Benefits from a Mass-Flowering Crop?, Environ. Sci. Technol. 2019, doi: 10.1021/acs.est.9b02789 - H.Koch et al., Flagellum Removal by a Nectar Metabolite Inhibits Infectivity of a Bumblebee Parasite, Current Biology, Volume 29, ISSUE 20, P3494-3500.e5, October 21, 2019, doi: 10.1016/j.cub.2019.08.037
Zdroj
Samička čmeláka zemního Bombus terrestris na květu lípy malolisté (Tilia cordata), foto Ivar Leidus [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Čmelák zemní (Bombus terrestris, angl. large earth bumblebee) neprosperuje na plochách jetele lučního ošetřených insekticidem thiaklopridem hůře než na kontrolních pozemích. Žádný škodlivý účinek thiaklopridu pozorován nebyl. Čmeláci žijící na ošetřených plochách létali pro květní nektar častěji. Mohli více žrát, což zřejmě kompenzovalo škodlivé působení insekticidu. Květy ošetřeného jetele přitahují čmeláky více možná proto, že jsou vyvinutější a ne tak poškozené jiným hmyzem jako na neošetřených plochách. Podstatně hůře prosperovala čmeláctva, která získávala potravu z ploch, na kterých žádný jetel nebyl.

Květ jetele lučního  (Trifolium pratense)  z čeledi boboviých, Ivar Leidus [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]. Přítomnost jetele má výrazně větší význam než přítomnost pesticidu. Jeho zákaz může paradoxně kolonie čmeláků poškodit. Jak soudí autoři výzkumu Maj Rundlöf (Lundská univerzita) a Ola Lundin (Švédská zemědělská univerzita v Uppsale): „Zákaz pesticidů může zvýšit pěstování plodin méně náchylných k škůdcům a nekvetoucích, i když přesný vliv těchto zákazů na kultivační vzorce nelze s jistotou předvídat. Použití thiaklopridu představuje nízké riziko a chrání kvetoucí plodiny jako důležitý zdroj potravy.“ Alespoň čmeláci by z toho mohli mít prospěch.

Chemická struktura insekticidu thiaklopridu.Důležitou roli může hrát i dávkování. V jižním Švédsku, kde pokusy během dvou let probíhaly, je dovolená dávka 72 g thiaklopridu na hektar jetele lučního, zatímco jinde lze postřikovat podstatně více. Podle jiných studii ošetření thiaklopridem čmeláky poškozuje. Pozorované rozdíly může vysvětlit jen další výzkum. Thiakloprid, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku, patří mezi neonikotinoidy, pesticidy podobné nikotinu. Poškozuje nervovou soustavu hmyzu.

Nahoře kvetoucí vřes obecný (Calluna vulgaris), dole chemická struktura kalunenu (callunene).Musíme vzít v úvahu, že nektar z květů nepředstavuje pro hmyz pouze zdroj energie, ale i četných sloučenin působících proti parazitům. Konkrétně sloučenina kalunen (callunene) z květního nektaru vřesu obecného (Calluna vulgaris) likviduje infekci běžným parazitickým prvokem Crithidia bombi. Odstřihne jim bičíky, kterými se přichytávají na střevní stěnu čmeláků zemních. Na obrázku nahoře kvetoucí vřes obecný, jediný druh rodu Calluna, dole chemická struktura kalunenu.

 
Odeslat komentář k článku "Insekticid čmelákům neškodí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Insekticid čmelákům neškodí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace