Hladina oceánů za posledních 434 000 let

28.12.2006

Vynikající záznam dřívějších hladin moří ve Lvím zálivu v západním Středomoří umožnil poměrně přesné stanovení hladin světových moří v minulých obdobích. Ukázalo se, že výrazné snížení hladiny (zřejmě spojené s tvorbou ledovců v glaciálních obdobích) nastávalo přibližně každých 100 000 let a dosahovalo hodnot od 90 do 150 m pod nynější hladinou. Bohužel se nedozvíme, zda nynější globální oteplování tyto výkyvy sníží, protože k dalšímu minimu by mělo dojít přibližně za 70 000 let.

Odeslat komentář k článku "Hladina oceánů za posledních 434 000 let "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Hladina oceánů za posledních 434 000 let " e-mailem

Diskuse/Aktualizace