Elektronová kamera

21.12.2006

Fyzikům z Caltechu se podařilo sestrojit elektronový mikroskop, který jim umožňuje sledovat změny uspořádání atomů prakticky v reálném čase. Zařízení je založené na extrémně přesné koordinaci femtosekundových elektronových pulsů s laserovým zábleskem. Ten na zlomek sekundy ohřeje vzorek na požadovanou teplotu a elektrony zaznamenají jeho vzhled. Tento postup jim umožnil sledovat změny povrchu oxidu vanadičného po dobu několika pikosekund. Velké problémy představuje koordinace obou pulsů, protože laserový paprsek letí rychlostí světla, zatímco elektrony se pohybují výrazně pomaleji.

 
Odeslat komentář k článku "Elektronová kamera "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Elektronová kamera " e-mailem

Diskuse/Aktualizace