Co se ví o interakcích proteinů se sacharidy

22.6.2006

Poslední léta zaznamenala velký pokrok v porozumění úlohám sacharidů (cukrů) v metabolických pochodech. Schopnost proteinů vázat sacharidy je velmi rozšířená, mají ji všechny živé organismy od virů až po primáty. Zahrnuje nejméně čtyři typy interakcí.

1. Molekula s molekulou: antigen s glykanem, enzymy cukerného metabolismu se substrátem, proteoglykany s hyaluronovou kyselinou, vnitrobuněčné lektiny s glykoproteiny.
2. Molekula s buňkou: bakteriální transportéry a antiportéry cukrů, toxiny s povrchovými sacharidy, povrchové lektiny s glykoproteiny, růstové faktory s povrchovými proteoglykany.
3. Virus s buňkou: myxoviry s povrchovou sialovou kyselinou, HIV s dendritickou buňkou.
4. Buňka s buňkou: povrchový bakteriální lektin s epiteliálním povrchovým sacharidem, lymfocyty se sacharidem na lymfatických uzlinách, lektiny na aktivovaných endoteliálních buňkách se sacharidy na leukocytech.
Cílem těchto interakcí je buď obrana organismu proti patogenům, nebo naopak infekce, dále transport látek přes buněčné membrány a přenos informačních signálů.

Odeslat komentář k článku "Co se ví o interakcích proteinů se sacharidy "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co se ví o interakcích proteinů se sacharidy " e-mailem

Diskuse/Aktualizace