Archimedův text

4.8.2006

Pomocí nedestruktivní rentgenové fluorescence se podařilo odhalit více než 1000 let staré přepisy původních textů Archimeda ze Syrakus, významného řeckého učence. Jde o část jeho pojednání O plovoucích tělesech. Ve 13.století jeruzalémský mnich Johannes Myronas odstranil z pergamenu původní přepisy z 10.století a vzácný materiál znovu pokryl texty modliteb. Recyklace drahého pergamenu byla ve středověku běžná a rukopisy vytvořené na pergamenech, z nichž byl původní text oškrábán, nazýváme palimpsesty. Moderní technika však umožní odhalit i před staletími odstraněný text.

 
Odeslat komentář k článku "Archimedův text "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Archimedův text " e-mailem

Diskuse/Aktualizace